Hakkında Op. Dr.

Meral Sönmezer

Operatör Doktor Meral Sönmezer, 1974 yılında Ankara’ da doğdu. İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra 1991 yılında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak yıllar sürecek doktorluk serüvenine ilk adımını attı. 1997 yılında fakülteden başarıyla mezun olarak TUS’ ta ilk tercihi olan SSK Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesinde ihtisasına başladı.

Yılda 20 bin civarında doğum ve binlerce ameliyatın gerçekleştiği bir hastanede bir asistanın görebileceği her türlü vakayı görme imkanı oldu. 2002 yılında ihtisasını tamamlayarak yine aynı hastanede eğitim ve araştırma görevlisi olarak, asistan eğitimi vermeye ve bilimsel araştırmalar yapmaya devam etti.

Bu süre zarfında perinatoloji, infertilite, ürojinekoloji ve jinekoloji bölümlerinde görev yaptı. 2009 yılında başasistanlık görevinden istifa ederek Ankara Özel Güven Hastanesinde çalışmaya başladı. Takip eden yıllarda Özel Bayındır Hastanesi ve Özel 100. Yıl Hastanesiyle çalışma hayatına yeni deneyimler ekledi. 2014 yılında gönüllü olarak Güneydoğu Anadolu bölgemize giden doktorumuz sırasıyla, Cizre, Kızıltepe ve Mardin’ de görev yaptı. 2 yıl kadar Güneydoğu’da hizmet verdikten sonra memleketi olan Ankara’ ya dönüş yaptı.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda makale ve poster sunumu mevcuttur. Perinatal ultrasonografi, cinsel terapi, genital estetik cerrahi, laparoskopik ve histeroskopik cerrahi sertifikalarına sahip olan Sönmezer, özellikle perinatoloji, riskli gebelik, vajinismus tedavisi , vajinal estetik cerrahi, miyom ve kist operasyonları, idrar kaçırma ameliyatları ve infertilite konularında uzmanlaşmıştır.

About

Bilimsel Etkinlikler:

İlgi Alanları:

 • Perinatoloji
 • Ürejinekoloji
 • Endoskopik Cerrahi
 • Vajinal Cerrahi

Üye Olduğu Dernekler:

 • Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Ankara Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Görev Yerleri

 • Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1997-2009)
 • Ankara Özel Güven Hastanesi (2009- 2010)
 • Ankara Özel Bayındır Kavaklıdere Hastanesi (2010- 2012)
 • Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi(2012- 2014)
 • Özel Mardinpark Hastanesi(2014-2016)
 • Özel Çankaya Yaşam Hastanesi(2016-2017)
 • Op. Dr. Meral Sönmezer Muayenehanesi (2017- Halen)

Yayınlar

DERGİ YAYINLARI

Yurtdışı Hakemli Dergiler :

1. Caliskan E, Meydanlı MM, Dilbaz B, Akyan B, Sonmezer M, Haberal A. Is rectal misoprostol really effective in the treatment of third stage of labor? A randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2002; 187: 1038- 45.

2. Al AR‚ Guven ES‚ Akturk Z‚ Sonmezer M‚ Yalvac S‚Kandemir O. Prenatal diagnosis of isolated laryngeal atresia: case report and literature review. J Ultrasound Med 2007 Sep;26(9):1243-9.

Yurtiçi Hakemli Dergilerde:

3. Çalışkan E, Gelişen O, Sönmezer M, Çolak L, Dölen İ, Haberal A. Abdominal yolla doğum yapan kadınlarda müller kanalı anomalisi sıklığı ve ve obstetrik sonuçları. T Klin Jinekol Obst 2000; 10(3): 150-55.

4. Dilbaz B, Çalışkan E, Sönmezer M. Short communication: Pregnancies in the presence of an intrauterine device. GORM 2000; 6: 137-9.

5. Koçak M, Sönmezer M, Çalışkan E, Turan H, Yalvaç S. Mülleriyen sistem anomalilerine eşlik eden üriner sistem anomalileri ve subfertilite faktörleri. Türk İnfertilite Dergisi 2000; 8(3-4): 199-205.

6.. Koçak M, Taşçı Y, Çalışkan E, Sönmezer M, Haberal A. Myomektomi öncesi GnRH analog tedavisinin uterus, myom boyutu ve intraoperatif kanama üzerine etkisi. Türk İnfertilite Dergisi 2000; 8(3-4): 191-8.

7.. Çalışkan E, Gelişen O, Sönmezer M, Altunay K, Haberal A. Abdominal yolla doğum yapan leiyomyoma uterili olgularda myomektominin yeri. T Klin Jinekol Obst 2001; 1: 15-9.

8.. Tulunay G, Sönmezer M, Boran N, Kayıkçıoğlu F. Squamous cell carcinoma arising in the mature cystic teratoma of the ovary. GORM 2002; 8: 153-5

1.. Koçak M, Sönmezer M, Çalışkan E, Haberal A. Ovarian masses in adolescence. GORM 2002;8:215-8.

POSTER SUNULARI

Uluslararası Kongrelerde poster bildirileri:

5th International congress of obstetrics and gynecology. May 5-8, 1999, İzmir- Turkey.

1. Doğru Ş., Sönmezer M, Uluçay Ü, Gelişen O, Yarkın S, Haberal A. Twin pregnancy with an anencephalic fetus and a normal fetus, both diagnosed as IUGR: a case report.

I. Uluslararası ve IV. Ulusal Menopoz Kongresi. 17- 21 Mayıs 2000, Antalya- Turkey

2. Doğru Ş, Güneş M, Sönmezer M, Haberal A. Cerrahi menopoz olgularında matriks ve rezervuar sistemlerin lipid profile üzerine etkileri.

3. Güneş M, Doğru Ş, Koç S, Çalışkan E, Sönmezer M, Haberal A. Menopoz olgularında oral ve transdermal hormon replasman tedavisinin etkileri.

Europian School of Oncology Course 2000, İzmir- Turkey.

4. Boran N, Doğru Ş, Kayıkçıoğlu F, Sönmezer M, Tulunay G, Köse MF. Immature teratoma of the ovary.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 20-23 Nisan 2001, Antalya- Türkiye

5. Çalışkan E, Öztürk N, Sönmezer M, Akyan B, Dilbaz B, Haberal A. Doğumun üçüncü evresinde oral misoprostolün kullanımı.

Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi. 30 Mayıs – 3 Haziran 2001, Antalya.

6. Çalışkan E, Sönmezer M, Öztürk N, Narin MA, Dilbaz B, Haberal A. Oksitosin ve rektal misoprostolün doğumun üçüncü evresindeki etkinliğinin, oksitosin ve metil ergonovin ile karşılaştırılması.

7. Çalışkan E, Narin MA, Akyan B, Sönmezer M, Dilbaz B, Haberal A. Doğumun üçüncü evresinde oksitosin ve oral misoprostolün, oksitosin ve metil ergonovin ile karşılaştırılması.

Ulusal kongrelerde poster bildirileri:

Ulusal Perinatoloji Kongresi. 3- 7 Nisan, 1999, Belek- Antalya- Türkiye.

8. Çalışkan E, Aydos S, Sönmezer M, Gelişen O, Dölen İ, Haberal A. Uterus leiyomyomları obstetride bir risk faktörü mü? Perinatoloji Dergisi 1999; 7(2).

9. Çalışkan E, Gelişen O, Çolak L, Sönmezer M, Dölen İ, Haberal A. Abdominal yolla doğum yapan kadınlarda mülleriyen anomali insidansı ve obstetrik sonuçları. Perinatoloji Dergisi 1999; 7(2).

İnfertilite ve Reproduktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu. 29- 31 Ekim 1999, Ankara- Türkiye.

10. Çalışkan E, Doğru Ş, Taşçı Y, Sönmezer M, Dilbaz B, Ertem A, Haberal A. Kronik pelvik ağrılı olgularda laparaskopik tanı.

VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 23- 27 Eylül 2000, İstanbul- Türkiye.

11.11. Tulunay G, Sönmezer M, Boran N, Doğru Ş, Kayıkçıoğlu F, Özfuttu A. Matür kistik teratom zemininde gelişen yassı hücreli kanser olguları.

TİVAK 2000 8. İnfertilite ve Üreme Kongresi. 04- 07 Ekim 2000, Antalya- Türkiye.

12. Koçak M, Sönmezer M, Çalışkan E, Turan H, Yalvaç S. Mülleriyen sistem anomalisine eşlik eden üriner sistem anomalileri ve subfertilite faktörleri.

13. Koçak M, Sönmezer M, Çalışkan E, Doğru Ş, Boran N, Köse MF. Adölesan dönemde görülen over kitlelerine yaklaşım.

V. Uludağ Kış Sempozyumu- İnfertilite ve Onkolojide Uteris ve Endometrium. 23- 25 Mart 2001, Bursa- Türkiye.

14. Boran N, Taşçı Y, Tulunay G, Sönmezer M, Özgül N, Demir B, Meydanlı M, Köse MF. Evre I endometrial karsinom olgularında beş yıllık sağkalım ve nüks oranları üzerine etkili prognostik faktörler.

3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 13- 16 Eylül 2001, İstanbul- Türkiye.

15. Güneş M, Taşçı Y, Tepe İ, Sönmezer M, Koç S, Haberal A. Postmenopozal osteoporozda tedavi seçeneklerinin karşılaştırılması.

6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 15- 19 Ocak 2003, Bursa- Türkiye.

16. Sönmezer M, Kayıkçıoğlu F, Ataoğlu Ö, Çalışkan E, Ünlübilgin E, Haberal A. Myom etiyolojisinde transforming growth faktör-B ekspresyonu ve rolü.

7. Uludağ Jinekoloji ve Obsterik Kış Kongresi. 13-16 Ocak 2005, Bursa- Türkiye.

17. Al RA, Yalvaç S, Akkök A, Sönmezer M, Karaoba A, Dölen İ. Eylem indüksiyonu yapılan başın angaje olmadığı nullipar olgularda sezaryen riski.

Sertifikalar

Biz Sizi Arayalım