kürtaj Op. Dr. Meral Sönmezer

Kürtaj
Ankara

Kürtaj işlemi kadın doğum uzmanı olan, tecrübeli bir hekim tarafından yapılması gereken cerrahi bir işlemdir. Vakumlu kürtaj yöntemi lokal anestezi ya da genel anestezi uygulanarak yapılabilmektedir. Ankara’ da kürtaj fiyatları gebeliğin haftasına, uygulanan anestezi türüne, kesenin rahim içerisindeki yerleşimine, sterilite durumuna ve işlem yapılan kliniğin semtine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Uzman hekimlerin çalışmadığı, hijyen kurallarına dikkat edilmeyen yerlerde çok ucuz fiyatlara işlem yapıldığını görmekteyiz. Bu şartlarda kürtaj yapıldığında doğabilecek riskler düşünüldüğünde, kadının sağlığının ön planda tutulması daha da önem kazanmaktadır.

Kürtaj nedir ?

Kürtaj işlemi istenmeyen gebeliklerde, gebeliğin sonlandırılması için yapılan rahim içinin temizlenmesi işlemine verilen isimdir. Bu işlem dilatasyon kürtaj olarak adlandırılır ve Ankara’da kürtaj için en sık başvuru nedenidir. Düşük sonrası rahim içerisinin temizlenmesi işlemi de kürtaj işlemleri arasındadır ve buna revizyon kürtaj denir. Bunlarla birlikte kadınlarda adet kanamalarının düzensiz olduğu durumlarda, rahim içerisini temizleyerek örnek alınması gerektiğinde yapılan cerrahi işlem ise probe kürtaj olarak adlandırılır. Kürtajla istenmeyen gebeliğin sonlandırılmasında öncelikle ultrason muayenesi yapılarak gebelik kesesinin olup olmadığına bakılır ve kese mevcutsa haftası ölçülür. Hafta ölçümü yapılırken kesenin yerleşimi de kontrol edilir. Kese ultrasonda görünür duruma geldiğinde artık kürtaj işlemi yapılabilir demektir ki bu da gebeliğin yaklaşık 4. haftasından itibarendir.

Kürtaj nasıl yapılır ?

Portfolio

Gebelik sonlandırma için ülkemizde kullanılan en sağlıklı yöntem vakumla kürtaj yöntemidir. Vakum yöntemiyle yapılan kürtajlarda işlem riskleri eski usül yöntemlere göre çok daha azdır. Kadın doğum uzmanı bir hekim tarafından yapılan yasal kürtaj işlemlerinde, teknik açıdan herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde işlem 5-10 dakika sürmektedir. Bu da hastanın enfeksiyon riskini azaltmakta ve işlemi hasta açısından psikolojik olarak daha kolay tolere edilebilir kılmaktadır.

Kürtaj işlemi için öncelikle ultrason ile kesenin rahim içerisinde yerleşimine ve haftasına bakılır. Kesenin ultrasonla görülmesinden sonra hasta hakkında detaylı bilgileri alınır. Hastanın işlem için engel bir durumu var mı bakılır. Geçirdiği hastalıklar, operasyonlar, alerji öyküsü veya alışkanlıkları gibi özgeçmiş bilgileri sorgulanır. Kısa aile öyküsü de alınarak risk değerlendirmesine eklenir. Kendisinin ve partnerinin kan gruplarının kesin olarak bilinmesi de oldukça önemlidir. Vakum yöntemiyle kürtaj işlemi için lokal anestezi ya da sedasyon dediğimiz kısa süreli genel anestezi kullanılabilmektedir. Daha önce normal doğum yapmış ya da genel anesteziye karşı korkusu olan hastalarda lokal anestezi tercih edilebilir. Lokal anestezi ile yapılan işlemlerde hasta hemen kalkıp normal hayatına dönebilmektedir. Daha önce hiç doğumu olmayan ya da ağrı eşiği düşük olan hastalarda daha konforlu bir işlem yapılabilmesi için genel anestezi tercih edilmektedir. Genel anestezi için işlem öncesinde 5 saat süreyle açlık ve susuzluk gerekmektedir. İşlem sonrasında ise anestezinin vücuttan atılacağı birkaç saat süresince araba kullanma gibi dikkat gerektiren işler yapılması ve alkol alınması önerilmez.

Portfolio

Vakumlu kürtaj işlemi sonrasında rahim içerisinin kendini toparlaması mutlaka takip edilmelidir. İşlemden sonra hastanın lekelenme tarzında ya da adetten daha yoğun bir şekilde kanaması olabilmektedir. İşlemden sonraki 7-10 gün içinde hastanın işlemini yapana hekime kontrole gelmesi gerekmektedir.

Kürtaj ne zaman yapılabilir ?

Adet gecikmesi olduğunda birçok kadın öncelikle hemen gebelik testi yaptırmaktadır. Özellikle idrarda yapılan testlerde doğru sonuç alınabilmesi için adetin çoğunlukla gecikmiş olması gereklidir. Ancak kanda yapılan testlerde erken haftalarda da gebelik testi pozitiflik vermektedir. Kanda beta hcg hormonun artış oranına göre çıkan sonuçta değerin 1500 ü geçmiş olması gerekmektedir. Beta hcg değeri 1500 ü geçtiğinde kese transvajinal ultrason ile görülebilir hale gelmiştir ve işlem yapılabilir demektir. Değer 1500 ü geçtiği halde transvajinal ultrason ile görülemiyorsa bu durumda hekim dış gebelikten şüphelenerek öncelikle beta hcg takibine başlar. Dış gebelik tanısı takiple konabilen, bazen hassas bir durumdur ve hastalığın gidişatına göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur.

Kürtaj kaç haftaya kadar yapılabilir ?

Beta hcg değeri 1500 ü geçtiğinde kese büyük oranda ultrasonla görünür hale gelmiştir ve kürtaj yapılabilmektedir. Kese ultrasonla görünmeden işlemin yapılması doğru olmaz. Çünkü gebeliğin rahim içi yerleşmiş bir gebelik olduğu anlaşılmadan kürtaj yapılırsa ve bir dış gebelik durumu söz konusuysa bunun tanısı gecikmiş olur. Bu da hasta için ciddi riskler doğurabilir. Zira kürtaj yapıldıktan sonra dış gebelik yerleştiği yerde büyümeye devam ederek karın içi kanama gibi hayati riskler taşıyan durumlara yol açabilir.

Beta hcg değeri 1500’ ü geçen gebeliklerde, gebeliğin haftasını tam olarak anlayabilmek için mutlaka ultrason muayenesi yapılmadır. Hasta beta hcg baktırmamış ve sadece adet gecikmesi var ise bu durumda adetinin üzerinden bir hafta geçtiğinde yine kese net olarak ultrasonda görülecektir ki bu da yaklaşık beş hafta civarına denk gelmektedir.

Kürtaj işlemi için sağlık bakanlığının belirlediği yasal sınır 10 haftadır. 10 hafta üzerindeki gebeliklerde fetüsün ya da annenin sağlığını tehdit eden durum olsa dahi bu işlem ancak heyet kararı ile yapılabilmektedir.

Ankara’ da kürtaj haftasının belirlenmesinde yaşanan en önemli karışıklıklar hastaların gebelik haftasını ilişki tarihinden itibaren hesaplaması sonucu gerçekleşmektedir. Oysaki gebelik haftası ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi hastanın en son adet tarihinin ilk gününde itibaren hesaplanmaktadır. Ultrason ile gebelik ölçümleri de bu tarihle uyumlu çıkmaktadır. Dolayısıyla döllenme tarihi baz alındığında hastanın 8 haftalık olduğunu sandığı gebeliği aslında yasal sınır olan 10 haftaya çoktan geçmiş olabilir. Bu nedenle aktif cinsel yaşamı olan kadınlar korunma yöntemi uyguluyor olsalar bile, her türlü adet gecikmesinde gebelik testi yaptırmalıdırlar. Bu şekilde istenmeyen bir gebeliğin erken tespiti söz konusu olacak ve gecikmelerin önüne geçilebilecektir.

Kürtaj öncesinde yapılması gereken testler nelerdir ?

Ankara kürtaj, kürtaj işlemi istenmeyen gebeliğin sonlandırılması, düzensiz kanamalarda içerinin temizlenmesi ya da düşük sonrası rahim içerisinde temizlenmesi için yapılabilmektedir.

 • Düzensiz ve sık kanamalarda rahim içerisindeki dokudan örnek alınarak patolojik değerlendirme yapılacak ise hastanın kanama ile ilgili öyküsü sorgulanır. Durmayan sık ve yoğun kanamalar söz konusu ise öncelikle hastanın pıhtılaşma bozukluğu ile ilgili testleri yapılabilir. Çıkan sonuçlara göre hekim işlemi yaparak patoloji sonucunu değerlendirir ve gerekli tedaviyi uygulayabilir.
 • İstenmeyen gebeliklerde öncelikle kesenin ultrason içerisindeki yerleşimine bakılarak ölçümü yapılır. Kese ultrasonla görülmemişse dış gebelik açısından değerlendirmek üzere kanda beta hcg testi yapılır. Test sonucuna göre değer 1500 altında ise kesenin görüneceği gün tekrar ultrasonla kontrol edilerek işlem yapılabilir. Beta hcg değeri 1500 üzeri ancak kese halen görünmemişse hekim dış gebelik açısında değerlendirmeye alabilir ve süreci ona göre devam ettirebilir.
 • Düşük durumlarında kürtaj yöntemi uygulanacak ise yine ultrasonla rahim içerisi kontrol edilir. Rest dediğimiz kalıntı materyaller varsa kürtaj işlemi gerçekleştirilir. Hastada sık tekrarlayan düşük öyküsü varsa materyalden örnek alınarak patolojik ve genetik değerlendirme yapılabilir. Ayrıca yine sık tekrarlayan düşük durumlarında anne ve babadan genetik test için kan örnekleri alınmalıdır. Anne adayının bazı pıhtılaşma bozuklukları açısından da değerlendirilmesi gereklidir. Çıkan sonuçlara göre hekim tedavisini yönlendirecektir.
 • İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasında hastanın kan grubunu bilmesi önemlidir. Kan grubunu net olarak bilmeyen hastalarda işlemden önce ya da işlem sırasında mutlaka kan grubu için kan örneği alınmalıdır. Hastanın kan grubu negatif, parterinin kan grubu da pozitif ise aralarında kan uyuşmazlığı olduğundan bahsedilebilir. Bu durumda hastaya işlemden sonraki 72 saat içerisinde mutlaka kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmalıdır.

Bekaret bozulmadan gebe kalınabilir mi ?

Kadınların yumurtalama dönemlerinde bir yumurta ile bir spermin döllenmesi gebeliğin oluşması için yeterlidir. Sperm hücreleri hareketli hücrelerdir. Vajina giriş bölgesine bırakılan bir sperm vajina içerisine doğru hareket ederek yumurtayla buluşup gebelik oluşturur. Bakire kızlarımız da ne yazık ki sürtünme ile bir deneyim yaşadıklarında erkeğin menisinin vajina üzerine herhangi bir bulaşı sonucu gebe kalabilirler. Bu durumda bekaret bozulmadan gebelik oluşmuş olur. Sürtünme ile bile olsa cinsel bir temas yaşayan kadın hamilelik olasılığını her zaman aklında bulundurmalıdır.

Bakire birine kürtaj yapılır mı ?

Kürtaj işlemi vakumlu yöntemle yapıldığında plastik-silikon aletler kullanılır. Bu tip kanüller numaralı olup, gebeliğin haftasına göre kullanılan numara değişebilmektedir. Gebeliğin ilk haftalarında kullanılan aletler daha küçük olup rahim girişine çok fazla zarar vermemektedir. Kürtaj işlemi için rahim ağzının tam görülmesini sağlayan ve spekulum denen bir muayene aleti takılır ve işlemin rahatça yapılabilmesi için spekulumun açılması gerekmektedir. Bu durum kızlık zarına zarar verebilmektedir. Kızlık zarına zarar verilmeden işlem yapılması için uğraşılırken rahim içinin iyi temizlenememesi söz konusu olabilir. Bu sebeple kürtaj işlemi yapılırken öncelik içeride parça kalmaması ve gebeliğin sonlandırılması olmalıdır. Bu sebeple kürtaj işlemi sırasında kızlık zarının bozulması olabilecek bir durumdur.

Kürtaj yasal bir işlem midir ?

Yasal olarak 18 yaşından büyük, bekar kadınlar kendi rızası ile, evli kadınlar ise eşi ve kendisinin rızası ve imzalı onayı ile işlem yaptırabilmektedir. Gebeliğin 4-5. haftalarından sonra gebelik kesesi artık ultrasonda görünür hale gelmektedir. Kese görüldükten sonra kürtaja karar verebilmek için en fazla 5 haftalık bir süre vardır. Ülkemizde kürtaj işleminin yapılması 10 haftaya kadar yasaldır. Gebelik 10 haftayı tamamlamış veya geçmişse bu gebeliğin yasal olarak sonlandırılması mümkün değildir. Gebeliğin 10 hafta üzeri olduğu durumlarda anne ya da bebeğin hayati riski söz konusu ise en az üç uzman hekimden oluşan bir heyetin kararı ile gebelik sonlandırabilmektedir.

Kürtaj için yasal yaş sınırlaması var mıdır ?

Kürtaj işlemi için hastanın 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 18 yaşından büyük olan bekar kadınlar yalnızca kendi razısı ile, evli olanlar ise hem kendinin hem de eşinin imzası ile kürtaj işlemi olabilmektedir. Evli kadınlar işleme gelirken eşleriyle birlikte gelmeli ve her ikisinin de kimlikler yanlarında bulunmalıdır.

Kürtaj ne kadar sürer ?

Kürtaj işlemi tecrübeli bir uzman hekim tarafından yapıldığında 5-10 dakikalık bir işlemdir. İşlem sonrası yatak istirahati gerektirmez. İşlem lokal anestezi ile yapıldığında işlemden hemen sonra hasta normal hayatına geri dönebilir. Genel anestezi ile yapıldığında ise işlemden sonra 15-20 dakika istirahat edilmesi yeterlidir. Daha sonrasında hastanın bir iki saat araç kullanma gibi dikkat gerektiren iş yapmaması yeterlidir. Adet dönemlerinde çok ağrısı olan hastaların işlem sorasında da ağrıları olabilmektedir. Bunun için hasta doktorunun yazdığı ağrı kesicileri alarak ağrı süresince dinlenebilir.

Kürtaj hapı var mıdır ? İşe yarar mı ?

İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasının en sağlıklı yöntem vakum yöntemi ile kürtajdır. Vakumlu kürtaj yerine adet söktürücü, rahim açıcı ilaçların gebeliği sonlandırmak amacıyla kullanılması tehlikelidir. Bu ilaçlar doktorların tedavi amacıyla kullanabildiği ilaçlardır. Ülkemizde düşük amacıyla kullanılan ilaçların kullanımı yasaktır. Çünkü bu ilaçların doktor kontrolü dışında kullanımı sonucu aşırı kanamalara bağlı komplikasyonlar veya rahim yırtılması gibi daha vahim sonuçlar ortaya çıkabilmekte ve kadının hayatı riske girebilmektedir.

Kürtajın riskleri nelerdir ?

Portfolio

Ülkemizde gebelik sonlandırma için en güvenilir yöntem vakum yöntemi ile kürtaj yapılmasıdır. Kürtaj işlemi teknik olarak yeterli bilgiye sahip olmayı gerektiren cerrahi bir işlemdir. Bu nedenle uzman, güvenilir, bu konuda tecrübeli kadın doğum uzmanı hekimler tarafından yapılmalıdır. Steriliteye dikkat edilen uygun şartlarında ve uzman hekim tarafından yapıldığında kürtaj yönteminin riskleri yok denecek kadar azdır.

Tüm ameliyat ve işlemlerde olduğu gibi kürtaj işleminde de nadir görülmekle birlikte bazı komplikasyonlar olabilmektedir. Bunlar gebeliğin haftasına ve kesenin yerleşimine göre farklılık gösterebilir. En bilinen komplikasyonlar şunlardır;

 • Enfeksiyon: Kürtaj işleminin steril şartlarda yapılması ve hastanın sonrasında doktorunun önerilerine uyması oldukça önemlidir. Her ne kadar işlem sırasında sterilite kurallarına uyulmuş olsa da, kürtaj işleminde rahim ağzı açıldığı için enfeksiyon yönünden daha hassas hale gelmektedir. Bu nedenle kürtaj işlemi sonrasında doktorunuzun önerilerine uymalı ve işlem sonrası verdiği tedaviyi tam olarak uygulamalısınız. Kürtaj işlemi sonrasındaki 7-10 günlük süreçte, ilaç tedavisi devam ederken cinsel ilişkiden kesinlikle kaçınılmalıdır. Ayrıca denize, havuza girilmemesi ve ilaçların düzenli kullanılması gerekmektedir. Menstrüel hijyen için bu dönemde tampon değil pamuklu pedler tercih edilmelidir. Tüm bu tedbirler enfeksiyon riskini azaltacaktır.
 • Rahim delinmesi (perforasyon) Rahim yapısı itibariyle hassas bir organdır. Sert bir cisimle, ters bir hareket yapıldığında ne yazık ki rahatlıkla delinebilmektedir. Rahim delinmesi riski rahmi ters olan veya aşırı öne eğimli olan hastalarda daha fazladır. Rahim delinmelerinden sonra aşırı kanama ve aşırı ağrı hissedilebilir. Rahimin üst kısmında olan delinmelerde şikayetler fazla olmayabilir. Rahim delinmesinde hastanın birkaç gün izlenmesi uygun olur. Kanama yok ise ve oluşan delik küçükse kendiliğinde kapanabilmektedir. Bu takiplerde transvajinal ultrason ölçümleri önemlidir. Yine kullanılan kanülün çapı da deliğin büyüklüğünü belirlemede önemlidir. Tüm müdahalelere rağmen delik kapanmamışsa, kanama devam etmekteyse ya da diğer organlara hasar vermiş olması söz konusu ise laparoskopik ve ya laparotomik girişimle hasarların tamir edilmesi gerekir. Kürtaj işleminde oluşabilecek tüm komplikasyonlar gibi rahim delinmesi riskini de yok denecek kadar azaltabilmek için mutlaka işlemin uzman ve tecrübeli bir hekim tarafından yapılması gerekmektedir.
 • Parça kalması (rest plasenta): kürtaj işleminin uzman hekim tarafından yapılmasını gerektiren bir diğer komplikasyon da parça kalmasıdır. İşlem sırasında hekim sürekli ultrasonla gözlemleyerek kesenin ve çevre dokularının tamamen alındığından emin olmalıdır. Rahim içerisi tamamen temizlenmediğinde hastanın hafif ağrısı ve kanaması oluşabilmektedir. Rahim içerisinde parça kaldığında rahim normalde işlemden sonra yapması gereken kasılmayı tam yapamayacağından, bu durumda çok ağrı ve kanama oluşacaktır. Tecrübeli bir kadın doğum uzmanı kürtaj işlemi esnasında ve hemen kürtaj sonrasında ultrason ile rahim içini kontrol ederek parça kalmadığından emin olacaktır. Bu kontrol hasta anestezi etkisindeyken yapılırsa tespit edilecek kalıntıların da hasta uyanmadan temizlenme şansı olur. İşlemden sonra 7-10 gün içerisinde hasta tekrar kontrole çağırılarak rahim toparlanması kontrol edilmelidir. Rahim içerisinde parça kaldığı fark edildiğinde ya da olması gerekenden fazla miktarda kanın rahim içinde biriktiği görüldüğünde, rahim içinin tekrar temizlemesi ya da rahim kasıcı ilaç verilmesi gerekebilmektedir.
 • Gebeliğin devam etmesi: kürtaj işleminin kese görüldükten sonra yapılmasının en önemli nedenlerinden biri de kesenin rahim içerisindeki yerinin belirlenmesidir. Rahim içerisinde kesenin yerleşim yeri saptandıktan sonra vakum yöntemi ile işlem yapılabilmektedir. Ancak gebelik kesesinin rahim içerisinde görülmemesi durumunda gebelik dış gebelik olabilir ve bu durumda kürtaj yapıldığı halde ektopik yerleşimli olan gebelik devam edebilmektedir. Ayrıca gebeliğin ilk haftalarında kese görülmeden işlem yapıldığında kesenin yerleşeceği yer bilinmediğinden işlem yapıldığı halde kese işlem yapılan yerden farklı bir yerde yerleşebilmektedir ve bu durumda kese vakumla alınamamış olur. Hasta kontrole geldiğinde gebeliğin halen devam ettiği fark edilebilir.
 • Rahim içerisinde yapışıklık olması (asherman sendromu): kürtaj işleminin vakum yöntemi ile yapılmasının faydalarından biri de rahime aşırı sert bir müdahale yapılmadığından rahmin minimal hasar görmüş olmasıdır. Rahmin özellikle sertçe kazınması ya da sterilite şartlarına uyulmaması sonucu enfeksiyon oluşması halinde rahim içerisinde yapışıklık olma riski artmaktadır. Hastanın rahminin iç tabakası olan endometrium bu durumlardan dolayı fazlaca hasar gördüğünden rahim içerisinde yapışıklıklar oluşabilmektedir. Hasta işlem sonrasında aylar geçmesine rağmen adetlerinin azalması ya da hiç olmaması şikayeti ile başvurabilir. Rahim içerisinde yapışıklık oluşmasına bağlı olarak hastanın daha sonra gebe kalması zorlaşabilir ve oluşan gebeliklerin rahimde tutunması zorlaşarak tekrarlayan düşükler yaşanabilmektedir. Kürtaj sonrası rahimde oluşan yapışıkların tedavisi için rahim içerisine histeroskopi ile girilerek yapışıkların açılması ve sonrasında düzenli tedaviler uygulanması gerekebilmektedir.

Kürtaj için hangi anestezi çeşitleri kullanılabilir?

Anesteziye bağlı riskler;

Lokal anestezi ile yapılan işlemlerde az rastlanılan komplikasyonlardan biri lokal anestezik maddeye aşırı duyarlılıktır. Bir başka komplikasyon ise lokal anestezi le kürtaj uygulanan hastaların yaklaşık %1 kadarında görülebilen vazovagal senkoptur. Bu durumda hasta rahmin tutularak sabitlenmesi amacıyla takılan alete aşırı duyarlılık göstererek bayılabilmektedir. Bu durum kısa sürelidir.

Genel anestezi ile yapılan işlemler uzman ve tecrübeli hekimler tarafından yapıldığında riski yok denecek kadar azdır. Bu tip küçük cerrahi işlemlerde kullanılan genel anesteziler “sedasyon” dediğimiz anestezilerdir ve etkisi sadece hastanın işlemi boyunca sürer, işlem biter bitmez hasta uyandırılır ve kendine gelir. Kürtaj işlemi de tecrübeli bir hekim tarafından yapıldığında 5-10 dakika arasında sürdüğünden işlem bittiğinde anestezi etkisi de hemen geçmeye başlayacaktır. Hasta işlem sonrasında yarım saat dinlendiğinde normal hayatına geri dönebilmektedir. Genel anestezi ile işlem yapılacağı zaman ilacın miktarı hastanın kilosuna, yaşına, kronik hastalıklarına göre ayarlanmadır. Hastanın devamlı kullandığı bir ilaç varsa ya da alerjisi olan bir durum varsa mutlaka anestezi doktoruna bildirmesi gerekmektedir. Genel anestezi ile yapılan işlemlerde hastalar aç olduğu için ve gebelik hormonlarının etkisinde olduğu için bulantı, kusma görülebilir. Kürtaj yaptıran hastalar işlemle alakalı psikolojik sıkıntılar yaşıyor olabileceğinden uyandıklarında ağlama gibi durumlar yaşayabilmektedirler.

Kürtaj sonrasında nelere dikkat edilmelidir ?

 • Kürtaj işlemi sonrasında enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için kontrole gelene kadar özellikle ilk bir haftalık süreçte cinsel birliktelik olmaması, havuza, denize girilmemesi, hekimin reçete ettiği ilaçların düzenli olarak kullanılması gerekmektedir.
 • Hasta ile partneri arasında kan uyuşmazlığı varsa işlemden sonraki 72 saat içerisinde mutlaka kan uyuşmazlığı iğnesi yapılması gerekmektedir.
 • Kürtaj işlemi sonrasında rahmin kendini toparlama süresince bazen leke tarzında, bazen yoğun şekilde kanama olabilmektedir. Kesesi küçük olan hastalarda içerisi tam olarak temizlendiği için hiç kanama görülmeyebilir.
 • Kanama olurken ya da henüz başlayacağı zamanlarda karın ve kasık ağrısı hissedilmesi normaldir. Hekimin yazdığı ağrı kesici ilaçlar bu durumda kullanılabilir.
 • Kürtaj işlemi sonrası ayakta duş alınabilmektedir. Ancak rahim ağzı açık olduğundan oturarak banyo yapılması veya küvette yıkanılması, enfeksiyon yönünden risk oluşturabileceği için önerilmez.
 • Düşük ya da ex fetüs(ölü bebek) nedeniyle kürtaj işlemi yapıldığında rahmin kendisini toparlaması için hastanın belli bir süre gebelikten korunması önerilmektedir. Gebeliğin haftasına göre bu süre 1-6 ay arasında değişebilir. Özel bir durum olan üzüm gebeliği dediğimiz, mol gebelik sonrası hastanın en az bir yıl süreyle korunması ve bu süre zarfında doktor kontrolü altında olması gereklidir.
 • Genel anestezi ile işlem yapılmışsa işlemden yaklaşık 30-60 dakika sonra yemek yenebilir ve su içilebilir. Emziren annelerin işlemden 1 saat sonra bebeğini emzirmesinde sakınca yoktur. İşlem sonrasında reçete verilirken emzirme döneminde olduğunu mutlaka doktoruna hatırlatmalıdır.
 • Genel anestezi ile yapılan işlemlerde özellikle ilk birkaç saat sersemlik hissi, bulantı ve halsizlik durumu olabilmektedir.

Kürtajdan sonra hangi durumlarda doktora başvurmalı?

 • Kürtaj işlemi sonrasında adetten daha yoğun aşırı kanama olması,
 • Kürtaj sonrasında ateş yükselmesi ve ateşin 38 derecenin üzerinde olması,
 • Kürtaj üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen ağrıların azalmaması hatta artması,
 • Kürtaj işlemi sonrasında kötü kokulu akıntı olması,
 • Antibiyotik kullanıma bağlı karın ağrısı ve sonrasında ishal olması durumlarında doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekmektedir.

İlk gebelikte kürtaj yapılırsa, tekrar gebe kalınabilir mi ?

Kürtaj artık vakumlu yöntemle yapılmaktadır. Vakum yöntemiyle kürtaj yapıldığında rahim diğer yöntemler doktorunun önereceği hijyen kurallarına dikkat etmez ve ilaçlarını düzenli kullanmazsa oluşabilecek yapışıklıklar nedeniyle gebe kalma olasılığı azalabilir. Kürtaj yaptıran kadının önceden var olan pelvik enfeksiyon, endometrioz gibi hastalıkları mevcutsa tekrar gebe kalma olasılığı yine bu nedenlere bağlı olarak azalmış olacaktır. Yine perimenopoz döneminde olan ve hormonları bozulmaya başlamış kadınlar da, son yumurtalarıyla döllenme gerçekleşmiş olabileceğinden tekrar gebe kalmakta zorlanabilirler.

Kürtaj işlemi sonrasında gebe kalınabilir mi ?

Kürtaj işlemi ile ilgili hastalar tarafından en sık sorulan sorulardan biri kürtaj sonrasında tekrar gebe kalınıp kalınamayacağıdır. Kürtaj işlemi vakum yöntemi ile yapılmadan önce küret denilen sert, metal aletler kullanılırdı. Bu aletlerle kürtaj yapıldığından rahim fazlaca zarar görmekte, buna bağlı olarak da yapışıklık ve enfeksiyon riski artmaktaydı. Ancak artık vakum yöntemi ile yapılan işlemlerde kullanılan aletler silikon ve steril olduğundan rahmin zarar görme olasılığı minimale düşmektedir. İşlemler tecrübeli uzman hekimler tarafından steril şartlarda yapıldığında ve ilaçlar konusunda bilinçlenen hastalarımız hekimlerinin yazdığı antibiyotikleri düzenli kullandığında, enfeksiyon riski de oldukça azalmaktadır. Bu şartlar sağlandığında hastanın rahiminin yapısı ya da yumurtalıklarının çalışması ile ilgili başka bir neden söz konusu değilse, sadece kürtaj nedenli İnfertilite oluşması pek mümkün değildir. Hatta kürtaj yapıldıktan sonraki ilk 15 ila 20 gün içinde yeniden yumurtlama olacağından, korunmasız ilişki durumunda hemen kürtajdan sonraki haftalarda da yeni bir gebelik oluşabilir.

Kadın doğum doktoru bir kişiye kürtaj yapıldığını tespit edebilir mi ?

Portfolio

Kürtaj işlemi sonrasında rahmin kendini toparlama ve eski haline dönmesi için gerekli bir süre vardır. Bu süre gebeliğin haftasına göre değişiklik gösterir. Kürtaj işleminden sonra doktorunuz sizi kontrole çağıracaktır. Bu kontrolde rahim kendisini toparlamışsa bu durumda sonraki muayenelerde başka bir doktor tarafından işlem yapıldığı anlaşılmayacaktır. İşlem sgk anlaşması olmayan özel kliniklerde yapıldığında genel sisteme yansımayacağından başka hastanelerin veya kliniklerin kayıtlarında da çıkmayacaktır.

Kürtaj yaptırdığım başkaları tarafından öğrenilebilir mi ?

Kürtaj işlemi ülkemizde 10 haftaya kadar yasal bir işlemdir. Bu nedenle işlemi yaptıracak hastanın imzalı onamının ve kimlik bilgilerinin alınması zorunludur. Hasta hakları bildirgesi kapsamında yasal zorunluluklar dışında hasta bilgileri hastanın kendisi dışında kimse ile paylaşılamaz. Bu nedenle hastanın mahremiyet konusunda kaygılanmasına gerek yoktur.

Kürtaj sonrası kan uyuşmazlığı iğnesi ne zaman yapılır ?

Gebelikte anne adayının kan grubunun negatif partnerinin pozitif olduğu durumlarda aralarında kan uyuşmazlığı olmaktadır. Kürtaj işlemi sonrasında 72 saat içerisinde kan uyuşmazlığı iğnesi yapılması gerekmektedir. Kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmaması durumlarında sonraki gebeliklerde anne adayının kan grubu negatif, bebeğin kan grubu pozitif olduğunda annenin vücudu bebeğin kanına karşı antikorlar üretebilmektedir. Bu durumda bu antikorlar bebeğe zarar vermektedir. Bu durum genellikle ilk gebeliklerde değil sonraki gebeliklerde ortaya çıkar.

Kürtaj sonrası pansuman gerekli midir ?

Kürtaj işleminde herhangi bir kesi ya da dikiş olmadığı için herhangi bir pansuman da gerektirmez. Ancak kürtaj işlemi sonrasında enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için genital bölgenin temizliği oldukça önemlidir. Vajinal temizlik yaparken vajina içerisi sabunla yıkanmamalı, vajinal duş uygulanmamalıdır. Temizlik için yalnızca su kullanılmalıdır. Kürtaj sonrası dönemdeki kanamada tampon yerine pamuklu pedler tercih edilmelidir.

Kürtaj sonrasında kızlık zarı dikimi yapılabilir mi?

Kürtaj işlemi sonrasında kızlık zarı dikim işlemi de yapılabilmektedir. Kürtaj işlemi sonrasında 1 hafta sonra kontrol gereklidir. Bu kontrole gelindiğinde kızlık zarı dikimi yapılabilmektedir. İşlemle aynı gün de dikim yapılması mümkündür fakat enfeksiyon riski açısından kızlık zarı dikiminin kürtaj işleminden en erken bir hafta sonra yapılması daha uygun olacaktır.

Kürtajdan hemen sonra spiral (ria) takılabilir mi ?

Kürtaj işlemi yapıldıktan sonra rahim ağzı açık olacağından kürtaj sonrası hemen spiral uygulanabilmektedir. Spiral takılması için rahim ağzının açık olması ve gebelik şüphesinin olmaması gerekmektedir. Kürtaj işlemi sonrası da bu duruma uygun olduğu için işlem sonrası hastaya hemen ya da arada korunmasız ilişki olmamışsa hasta bir hafta sonra kontrole geldiğinde spiral takılabilmektedir. İşlem sonrası şüpheli ilişki durumu varsa bu durumda gebelik ihtimalini elemek ve rahim ağzının açık olduğundan emin olmak için mutlaka adet dönemi beklenmelidir. Adetin yoğunluğunun azaldığı son günlerinde spiral uygulanabilmektedir.

Kürtaj sonrası ilk cinsel birliktelik zamanı ne zamandır?

Kürtaj işlemi sonrasında özellikle 1 hafta medikal tedavi devam ederken cinsel birliktelik önerilmez. İşlemden sonraki ilk 1 hafta enfeksiyon riski de yüksek olacağından cinsel birliktelik için kontrol süresinin beklenmesi gerekmektedir. Kürtaj sonrası ilk birliktelikte bile gebelik riski olabileceğinden güvenli bir korunma yöntemi uygulamaya dikkat edilmelidir.

Kürtajdan sonra ne zaman banyo yapılabilir ?

Kürtaj işlemi sonrasında rahatlıkla banyo yapılabilmektedir. Ancak işlem sonrasında rahim ağzı açık olduğundan banyo yapılırken özellikle ayakta duş alınması önemlidir. Oturarak banyo yapıldığında rahim içerisine su ve sabun kaçması mümkün olacağı için enfeksiyon oluşturabilmektedir. Duş alınırken vajinal duş yapılmaması, temizlik için rahim içerisinde sabun kullanılmaması da yine enfeksiyondan korunma açısından önemlidir.

Kürtaj sonrası adetim ne zaman düzene girer ?

Kürtaj işlemi sonrasında ilk adetin olması 30-45 gün arasında değişebilmektedir. İşlem sonrası ilk adet dönemine kadar olabilen lekelenmeler ya da işlemden hemen sonra olan kanamalar adet değil sadece rahmin kendini toparlarken içeride biriken kanı dışarı atmasıdır. İşlemden sonraki dönemlerde vücut kendini toparlayarak yeni bir adet düzeni oluşturur. İşlemden sonraki ilişkilerde korunma olmadığında hemen gebelik dahi oluşabilmektedir. Bu nedenle işlem üzerinden 45 gün geçtiği halde adet başlamamışsa mutlaka gebelik testi yapılması gereklidir.

Kürtaj sonrası deniz yada havuza girebilir miyim ?

Kürtaj işlemi sonrasında ilk 1 hafta enfeksiyon olasılığı yüksektir ve dikkat edilmesi gereken konulardan biri de deniz ve havuza girilmesidir. Bir hafta sonraki kontrolde herhangi bir problem yoksa ve enfeksiyon yönünden risk kalmamışsa, ilaç tedavisi bittikten sonra denize ya da havuza girilebilmektedir.

En fazla kaç kez kürtaj yaptırılabilir ?

Vakumlu kürtaj yöntemi istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için riski az yöntemlerdendir. Bu işlemin herhangi bir sayı sınırı yoktur. Ancak vakumlu yöntemle de olsa kürtaj rahim içerisine dışarıdan uygulanan cerrahi bir işlemdir. İlk kürtajdan sonra tekrar gebelik planlanana kadar spiral, kondom ya da doğum kontrol ilaçları gibi güvenli bir yöntemle korunmak önemlidir. Kürtaj işlemi kesinlikle bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmamalıdır.

Kürtaj sonrası hangi doğum kontrol yöntemleri kullanılabilir ?

Kürtaj yöntemi hiçbir zaman doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmamalıdır. İşlem sonrasında rahim ağzı açık olacağı için doğum kontrol yöntemi olarak spiral (RİA) uygulanabilmektedir. Spiral işlemden hemen sonra ya da şüpheli birliktelik olmadığında 1 hafta sonraki kontrole takılabilmektedir. Önceleri spiral sadece doğum yapmış kadınlarda uygulanabiliyorken artık bekar, doğum yapmamış kadınlara da spiral uygulanabilmektedir. Spiralin korunması takılır takılmaz başladığından oldukça etkili bir korunma yöntemidir. Haplarda ya da kondomda olduğu gibi unutma riski de söz konusu değildir. Sadece spiral taktıran kadınların doktorlarının önereceği sıklıkta jinekolojik muayenelerinin aksatmamaları gerekir.

Portfolio

Spiral (RİA) dışında düzenli kullanılabilecek doğum kontrol yöntemlerinden biri de oral kontraseptifler yani doğum kontrol ilaçlarıdır. Kürtaj işleminden sonraki adet döneminin ilk günü doktor kontrolünde doğum kontrol ilacı başlanabilmektedir. Doğum kontrol ilaçları düzenli kullanıldığı sürece oldukça iyi bir korunma yöntemidir.

Cinsel birlikteliği düzenli olmayan kadınlarda tercih edilebilecek yöntemlerden biri de kondom yani prezervatiftir. Prezervatif cinsel yolla bulaşan hastalıkların geçişini önlemesi açısından da evli olmayan kadınlarda tercih edilebilecek korunma yöntemlerindendir. Prezervatifin tam koruyucu olabilmesi için cinsel birlikteliğin en başında takılıp birliktelik bittiğinde çıkarılması gerekir. Prezervatifin eski tarihli olmamasına dikkat edilmeli ve ilişki esnasında kaymadığından da emin olunmalıdır.

Kadınların korunma yöntemleri olarak kullandığı ertesi gün hapları, takvim yöntemi ya da erkeğin geri çekilmesi güvenli korunma yöntemleri değildirler. Bu yöntemlerle korunarak gebe kalan birçok kadın vardır. Bu sebeple güvenli bir korunma yöntemi olmayan kadınların, kontrasepsiyon yöntemleri ile alakalı olarak bir kadın doğum uzmanı ile görüşmeleri önemlidir.

Kürtajdan sonra ne zaman gebe kalabilirim ?

Kürtaj işlemi sonrasında rahimin kendisini toparlaması için kısa bir süre beklenmesi gerekmektedir. Kürtajla istenmeyen gebelik sonlandırıldıktan sonra tekrar gebe kalma zamanı sonlandırılan gebeliğin haftasına göre belirlenir. Genellikle bir en fazla üç adet beklemek yeterli olacaktır. Rahmin durumuna ve iyileşme sürecine göre süreyi doktorunuz belirleyecektir. Kürtaj işlemi sonrasında rahim toparlanmadan tekrar gebe kalınması durumunda gebelik kesesinin rahime tutunamaması ve düşük oluşması söz konusu olabilir. Bu nedenle tekrar gebelik oluşmadan önce detaylı bir doktor muayenesi yapılarak doktorun önereceği zamanda gebe kalınması oldukça önemlidir.

Ankara Kürtaj Fiyatları

Kürtaj, genel anlamda rahim içerisinde oluşan gebeliğin isteğe bağlı sonlandırılması olarak bilinse de düşük gibi bazı sorunlar sebebi ile zorunlu olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemin, mutlaka alanında uzman bir kadın doğum hekimi tarafından yapılması oldukça önemlidir. Özellikle son dönemlerde uygulanan vakumlu kürtaj yöntemi, hastalar arasında sıkça araştırılmaktadır. Bununla birlikte kürtaj fiyatları da yine bu konuyu araştıran kişiler için merak edilen bir konudur. Ankara kürtaj fiyatları; uygulanan anestezi çeşidine, operasyonun gerçekleştirileceği klinik veya hastaneye, gebeliğin kaçıncı haftasında işlemin yapılacağına ve kesenin rahim içerisindeki yerleşimine göre değişiklik göstermektedir. Burada önemli olan, prosedürü gerçekleştirecek hekimin deneyimli ve işlem boyunca sterilizasyonun tam anlamıyla sağlanmasıdır.

Günümüzde birçok kez, daha ucuz olması nedeniyle tercih edilen yerlerde uygulanan kürtaj işlemleri sonrasında, hastanın sağlığını tehdit eden sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Sağlığa dair her kararda olduğu gibi kürtaj işleminde de tercih edilecek merkez konusunda belirleyici kriter, öncelikle insan sağlığına gösterilen özen olmalıdır.

Hamileliğin sonlandırılması adına rahim içinin temizlendiği kürtaj işlemleri arasında en sağlıklı olanı ve en sık uygulananı vakumlu kürtajdır. Ankara’da kürtaj için en sık başvurulan yöntem de yine vakumlu kürtajdır. İşleme başlamadan önce yapılan ultrason muayenesi ile gebelik kesesinin durumu kontrol edilir ve gebelik haftası tespiti yapılır. Kesenin ultrasonda görünmesinin ardından, ortalama 4’üncü hafta itibarı ile kürtaj yapılabilmektedir. Vakumlu kürtajın süreçte tercih edilmesinin sebebi, diğer yöntemlere göre daha az riskli olmasıdır. İşlem, kanül adı verilen ince, plastik bir aparatın rahim içine yerleştirilmesinin ardından büyükçe bir enjektöre benzeyen vakum cihazı ile negatif basınç oluşturularak içeride bulunan gebeikmateryalini vakumlaması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Prosedür sürecinde herhangi bir sorun olmadığı takdirde bu işlem ortalama 5-10 dakika kadar sürmektedir. Bu sayede hem hasta psikolojik açıdan daha hızlı iyileşmekte hem de enfeksiyon riski minimuma indirilmiş olmaktadır.

İşlem öncesinde hastanın bu operasyonu geçirmesine engel bir rahatsızlığı olup olmadığına mutlaka bakılmaktadır. Bununla birlikte daha önce geçirmiş olduğu hastalıklara, alerjilerine, girdiği ameliyatlara ve alışkanlıklarına dair detaylı bir öykü de uzman hekim tarafından alınmaktadır. Vakum yöntemiyle kürtaj işlemi için lokal anestezi veya sedasyon adı verilen kısa süreli bir genel anestezi kullanılabilmektedir. Eğer işlem için lokal anestezi tercih edilmişse, operasyon sonrasında hasta hemen kalkıp normal hayatına devam edebilmektedir. Ancak işlem için genel anestezi düşünülürse, hastanın işlem öncesi 5 saat boyunca herhangi bir şey yememesi ve içmemesi gerekmektedir. Operasyon sonrasında ise anestezinin vücuttan atılacağı birkaç saat süresince araba kullanma gibi dikkat gerektiren işler yapılması önerilmemektedir.

Ankara kürtaj fiyatları, her kliniğin kendi fiyat politikası ve diğer belirleyici etkenlere göre değişmektedir. Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi hekimin bilgi birikimi, yetkinliği ve tecrübesi, kullanılan malzemenin kalitesi ve tek kullanımlık olması, sterilizasyona verilen önem, işlem öncesi ve sonrası hastanın konforu gibi faktörler fiyatın belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. Bunun yanı sıra sedasyon tipi anestezi ile yapılan kürtaj fiyatları daha yüksekken, lokal anestezi ile kürtaj işleminin fiyatları daha düşük seyretmektedir. Bununla birlikte Ankara kürtaj fiyatları, işlemin yapılacağı semtler arasında da farklılık gösterebilmektedir. Bunun için en doğru ve yeterli bilgiyi bize ulaşarak, uzman ekibimizden alabilirsiniz.

Yorumlar

 • avatar

  Feride

  Güvendiğim, tatlı dilli, anlayışlı doktorum. Ne sorarsam sorayım tatlı diliyle hep detaylıca anlatıp beni rahatlatmıştır. Allah razı olsun sizden :))

Randevu Talep Edin

Author
Op. Dr. Meral Sönmezer

"#sağlığıngülenyüzü"

Randevu Talep Edin
Instagram
Portfolio

Biz Sizi Arayalım