Amniyosentez Op. Dr. Meral Sönmezer

Amniyosentez

Amniyosentez Ankara, Nedir?

Gebeliğiniz boyunca bebeğiniz bir sıvı içerisinde bulunur. Bebeğinizin içinde yüzdüğü bu sıvıya amniyon sıvısı denir. Halk arasında bebeğin suyu olarak adlandırılır. Steril ve berrak bir sıvıdır. Gebelik boyunca bebeğin rahat hareket etmesini ve dışarıdan gelecek darbelerden korunmasını sağlar. Yine gebelik boyunca rahim içindeki ısının 37 derecede sabit kalması amniyon sıvısı sayesinde sağlanır. Amniyon sıvı miktarı gebeliğin 33. haftasına kadar değişmekle bu haftadan sonra ortalama 1000ml de sabit kalır. Gebeliğin 3. ayında 50 ml olan sıvı 28. haftada 1500 ml dir.

Portfolio

Yenidoğan bebeklerin yaklaşık %4 kadarı çeşitli anomaliler ile dünyaya gelir. Bunların bir çoğunun nedeni ise genetik problemlerdir. Genetik hastalıkların tedavi ile düzeltilmesi mümkün olmadığından fetüs henüz anne karnındayken kritik sınıra gelmeden önce tanı konması ve aileye terminasyon (gebelik sonlandırma) için seçenek sunulması önemlidir. Elbette her anomali için terminasyon şansı yoktur. Bunun sınırları yasalar ile belirlenmiş olup birden fazla hekimin imzası bulunan bir kurul kararı ile mümkündür.

Toplumda en yaygın görülen kromozom anomalisi olan Down Sendromu ve diğer bazı kromozom hastalıkları için 12. haftada yapılan 2’ li tarama testi ve 16. haftada yapılan 3’ lü tarama testleri tanı testi değil tarama testidir. Bu testler ile olasılık hesaplaması yapılır. Yanlış pozitif ya da yanlış negatif sonuç ihtimali de mevcuttur. Yani test normal çıksa da bebekte kromozom anomalisi olabildiği gibi, test pozitif çıktığında da bebek tamamen normal olabilir. Kesin tanı için amniyosentez testi yapılmalıdır. Özellikle bu testlerde risk faktörü saptandığında,hastaya amniyosentez yaptırması önerilir.

Amniyosentez nasıl yapılır?

Anne sırtüstü yatırılır. Bebeğin durumu ve yerleşimi ultrasonografi ile kontrol edilir. Amniyosentez anestezi gerektirmeyen bir işlemdir. İşlem yapılacak alan antiseptik bir sıvı ile temizlenir. Ultrason eşliğinde bakılırken bebeğin içerisinde bulunduğu amniyon sıvısından 20 ya da 22 numara amniyosentez iğnesiyle cilt ve rahim duvarından geçilerek örnek alınır. İlk alınan 0,5 ml kısmı atılır. Amniyon sıvısı berrak olmalıdır.

Gelen sıvı kanlı ise bu bebeğe zarar vermez ancak çıkacak sonucu etkileyebilir. Bu nedenle mutlaka berrak gelene kadar işleme devam edilmelidir. Ardından 15-20 ml örnek alınır. Alınan örnek uygun koşullarda laboratuvara gönderilir. İşlem sorasında da mutlaka ultrasonografi ile kontrol edilmelidir. Amniyosentez sıvısının miktarı yaklaşık bebeğin mevcut sıvısının %10’ una tekabül eder. Çalışmalar göstermiştir ki normal şartlarda bebek bunu 3 saat içinde yeniden oluşturmaktadır.

Amniyosentez ne zaman yapılır?

Genetik tanı amacıyla yapılan amniyosentez gebeliğin 16. haftasıyla 22. haftası arası uygulanır. Diğer nedenler için yapılan amniyosentez gebeliğin 16. haftasından itibaren herhangi bir haftasında yapılabilir

Amniyosentez sonrası?

Amniyosentez işleminden sonra herhangi bir istirahat gerekli değildir. Ağır spor ve aktivitelerden bir süre uzak durmak gereklidir.

Amniyosentez Ücretleri, Fiyatları

Gebeliğin ilk haftalarında amniyon sıvısı anne kanındaki sıvının gebelik kesesi etrafındaki dokulardan süzülmesiyle oluşur ve çok az miktardadır. Üçüncü aydan itibaren bebeğin cilt dokusundan süzülen sıvı ve yeni yeni çalışmaya başlayan böbrekler sayesinde amniyon sıvı miktarı giderek artar. Beşinci aydan itibaren bebeğin cildi kalınlaşacağı için, amniyon sıvısı artık sadece böbrekler ve az miktarda zarlar tarafından oluşturulur.

Amnion sıvısının içeriği su, protein, yağ, karbonhidrat ve inorganik tuzlardan oluşur. Bu sıvının içerisinde bebeğinizin dökülen hücreleri de bulunur. Bu nedenle bu sıvıdan alınan örnekler bebeğinizin genetik yapısını gösterir.

Amniyosentez sonrası doktorunuza bildirmeni gereken durumlar nelerdir?

Portfolio
 • İşlemden sonra ateş görülürse,
 • Vajinal kanama görülürse,
 • Amniyosentez iğnesinin giriş yerinden sıvı gelmesi durumunda,
 • İşlemden sonra 1 saatten fazla süren kramp tarzı ağrılarınız varsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Amniyosentez sonrası kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır mı?

Anne rH (-) negatif, baba rH (+) pozitif ise tüm diğer invaziv girişimlerde olduğu gibi (doğum, kürtaj vb.) amniyosentez sonrası da 72 saat içerisinde kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmalıdır.

Amniyosentez Testi hangi durumlarda önerilir?

Genetik amniyosentez nedenleri:
 • Anne adayı 35 yaş üzerinde ise Down Sendromu riski artar. Bu nedenle 35 yaş üzeri annelere amniyosentez yapılması önerilmelidir.
 • 2’ li ve 3’ lü tarama testleri kesin tanı için yeterli değildir. Bu testler sadece tarama testi olup risk çıkanlarda kesin tanı için AMNİYOSENTEZ yapılması önerilmelidir.
 • Önceki gebeliklerinde kromozom hastalığı olan anne adaylarına öncelikle amniyosentez önerilmelidir.
 • Yakın akrabalarında kromozom hastalığı olan anne adaylarının tarama ve kesin tanı hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
 • Anne ya da baba adayının bilinen bir kalıtsal hastalık taşıyıcılığı varsa
 • Tarama testi yapılmamış annede ultrasonografi ile bakıldığında anomali görüldüğünde kesin tanı için amniyosentez önerilmelidir.
 • Fetal DNA testinin yüksek çıkması
Diğer Amniyosentez Nedenleri:
 • Bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısı miktarı fazlaysa sıvı miktarının azaltılması amacıyla amniyosentez yapılabilir.
 • Bebekte enfeksiyon varlığının saptanması
 • 32-37. gebelik haftaları arası akciğer gelişiminin belirlenmesi amacıyla
 • Kan uyuşmazlığı olan çitlerde uyuşmazlık tablosunun şiddetini belirlemek içinde amniyosentez yapılabilir.

Amniyosentezin riskleri nelerdir?

 • Bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısından örnek alındığı için amniyosentez sonrası %1 oranında düşük görülebilir.
 • Erken doğum başlatabilir.
 • Amniyosentez işleminde bebeğin kesesine amniyosentez iğnesi ile girildiğinde giriş yerinden su sızabilir. İşlem yapılan anne adaylarını yaklaşık %1-2’ sinde görülen bu durum çoğunlukla birkaç gün içinde iyileşir. Doktorunuza bu konuda bilgi vermelisiniz.
 • Amniyosentez işlemi eğer ultrasonografi eşliğinde uzman bir hekim tarafından yapılmazsa bebek iğneden zarar görebilir. Ultrasonografi eşliğinde yapıldığında dahi nadir olarak bebeğe iğne batması olabilir. Ancak durum kalıcı bir hasar değildir.
 • Bazen amniyosentez için giriş yapılacak yer bulunamadığında ya da amniyon kesesinin yapısından dolayı işlem başarısız olabilir.
 • Amniyosentez sırasında 15-20 ml alınması gereklidir. Ancak yeterli miktarda alınamadığında testin tekrar edilmesi gerekebilir.
 • Amniyosentez işleminin yapıldığı alanın sterilliği ve kullanılan malzemeler çok önemlidir. Uygun sterilite ortamı sağlandığında enfeksiyon riski çok azdır fakat nadiren de olsa görülebilen bu durum için uyanık olunmalı, ateş, karında ağrı ve hassasiyet gibi durumlar iyi takip edilmelidir.
 • Nadir olarak plasenta ve kordon zedelenebilir.
 • Çok nadir bir durumda kese açılabilir. Bu durumda gebeliğin sonlandırılması gereklidir.
 • Yine çok az vakada ani bebek ölümü bildirilmiştir. Bunun bebeğin yaşadığı strese sekonder nörolojik bir tepki olarak kalbin durması nedeniyle olduğu düşünülmektedir.
 • Anmiyon sıvısının anne kanına geçmesi nedeniyle oluşabilen amniyon sıvı embolisi de yine nadir görülen komplikasyonlardandır.

Çoğul Gebeliklerde (ikiz) Amniyosentez Yapılabilir Mi?

Çoğul gebeliklerde amniyosentez işlemi yapılabilir. Bu işlemde yine bebeklerin yerleşimi ultrasonografi ile kontrol edilir. Anne sırt üstü yatırılır. İşleme öncelikle ilk bebekten başlanılır. İlk bebekten ultrasonografi eşliğinden sıvı alınır. Daha sonra ikinci bebeğe işlem yapılabilmesi için öncelikle anne ve bebeğe zarar vermeyecek ölçüde boyar madde verilir. Bu şekilde ayırt edilmesi kolaylaşır. Daha sonra berrak sıvı gelene kadar sıvı alınır. işlem bittikten sonra yine bebekler kontrol edilir.

Randevu Talep Edin

Author
Op. Dr. Meral Sönmezer

"#sağlığıngülenyüzü"

Randevu Talep Edin
Instagram
Portfolio

Biz Sizi Arayalım