Üçlü (3’lü) Tarama Testi Op. Dr. Meral Sönmezer

Üçlü (3’lü) Tarama Testi

Üçlü (3’lü) Tarama Testi ve Fiyatları

Gebelikte bebekte oluşabilecek kromozom anomalileri ve nöral tüp defekti gibi doğumsal anomalileri araştırmak için yapılan testtir. Nöral tüp defekti, anne karnındaki bebeğin sinir sistemi ile ilgili omurilik anomalisi, yani bebeğin sırtında açıklık olmasa ya da beyin hasarı olması gibi durumlardır. Üçlü (3’lü) tarama testi ilk trimester testlerindendir. Ancak üçlü (3’lü) tarama testi kesin tanı testi değil, tarama testidir.

Üçlü (3’lü) Tarama Testi Ne Zaman Yapılır?

Portfolio

Üçlü (3’lü) tarama testi gebeliğin 16-18 haftaları arasında yapılır. Özellikle Down Sendromu (Trizomi 21) ve bunun yanında Trizomi 18 ve nöral tüp defektleri araştırılmaktadır. Gebeliğin 20. Haftasından sonra yapılmasının önemi yoktur.

Öncelikle mutlaka ultrasonografi ile bebeğin ölçümleri yapılır. Kafa çapı (bpd) ölçüldükten sonra bu test için özel forma yazılır. Annenin doğum tarihi, son adet tarihi, kilosu, sigara kullanımı(evet ise adet yazılmalı), daha önce ntd li ve kromozom anomalili bebek öyküsü olup olmadığı, akraba evliliği, ultrasonografiye göre gebelik haftası, usg tarihi, diyabet olup olmadığı, tek mi, çoğul mu gebelik olduğu mutlaka forma yazılmalıdır. Ölçüm yapılan günde anneden kan alınır. Kanın ölçümün yapıldığı gün alınması çok önemlidir. Anne adayından uygun gebelik haftasında alınan kanda ölçülen hormonlar; HCG (human chorionic gonadotropin) hormonu, bebeğin karaciğerinden salgılanarak anneye geçen AFP (alfa fetoprotein) hormonu ve uE3’ (konjuge olmayan estriol) adlı hormondur. Bu hormonların değeri gebelik haftasına göre değişkenlik gösterir. Tüm bilgiler forma yazılır. Bilgisayar ortamına bilgiler yazıldıktan sonra risk belirlemesi yapılır.

Üçlü (3’lü) Tarama Testi Nedir?

 • Bebekte trizomi 21 (Down Sendromu) , trizomi 18 (Edwars Sendromu) denilen kromozomal anomalilerinin varlığını araştırmak için yapılır. Trizomi 21 daha çok görülür, trizomi 13’/18 olan bebeklerin yüzde doksanı doğumdan önce ölür. Doğanların çoğu da erken aylarda kaybedilir. Bu sebeple testte daha çok trizomi 21 önemlidir. Bu iki hastalıkta bebekte zeka geriliği ve iç organ anomalileri ile bilinir.
 • Fetusta bulunabilecek anomalilileri önceden saptayabilmek için bu test yapılır.
 • Belirti vermeden oluşan gebelik kayıplarının teşhisini koyabilmek için de bu test yapılır.

Üçlü (3’lü) Test Nasıl Yapılır?

Gebeliğin belirli aylarında AFP, uE3’ ve HCG değerleri farklılık gösterir. Üçlü (3’lü) testte bu üç biyokimyasal maddenin ölçümü ile yapılır. Anomali görüldüğü durumda AFP ve uE3’ gebelik haftasına göre olması gerekenden düşük, HCG ise olması gerekenden daha yüksektir. Özellikle Nöral tüp defekti olan bebeklerde, anneden alınan kan örneklerinde AFP değeri normalin 2 katından fazladır. Sonuç değerlendirilmesi 2’ li test taramasında olduğu gibidir. Trizomi 21 için değerin 1/250 den büyük olması, Trizomi 13’/18 için değerin 1/10.000 den küçük olması gereklidir. Değerler bu aralıklardan yüksek ya da düşük olduğunda risk oluşur.

Üçlü (3’lü) Testi Sonuçları

üçlü (3’lü) tarama testi tanı için değil tarama amaçlı yapılır. Bu test risk faktörleri (yaş, sigara kullanımı, diyabet), kan sonucunda çıkan AFP, uE3’ ve HCG değerleri analiz edildiğinde bir olasılık ortaya koyar. Hiçbir zaman kesin tanı için yeterli değildir. İkili tarama testinde risk çıkarsa amniyosentez ya da kanda girişimsel olmayan prenatal test yapılmalıdır.

Portfolio

Üçlü (3’lü) Tarama Testi Yaptırmak Zorunlu Mudur?

üçlü (3’lü) tarama testi ve diğer tarama testleri sağlık bakanlığı tarafından hekimin gebesine bilgi vermesi konusunda zorunlu kıldığı testlerdir. Ancak testin yapılıp yapılmaması hastanın tercihine bağlıdır. üçlü (3’lü) tarama testini yaptırmak istemeyen gebe, hekimine bu konudaki fikrini belirtmeli ve kendisine hekimi tarafından bu konuda bilgi verildiğini ancak yaptırmak istemediğini yazılı olarak beyan etmelidir.

Kimlerin Anomalili Bebek Doğurma Riski Daha Fazladır?

 • Doğum kusurlarına sahip ailevi geçmişi olanların,
 • 35 yaşından büyük olanların,
 • Hamilelik sırasında zararlı ilaçlar kullananların,
 • Yüksek radyasyona maruz kalan hastaların,
 • Diyabet hastası olanların,
 • Akraba evliliği olanların,
 • Eşinde ve kendisinde genetik hastalık olanların,
 • Ailesinde Down Sendromlu bebek olanların,
 • Birden çok düşük öyküsü olanların anomalili bebek doğurma riski daha fazladır.

Üçlü Tarama Testi Örneği

Portfolio

Randevu Talep Edin

Author
Op. Dr. Meral Sönmezer

"#sağlığıngülenyüzü"

Randevu Talep Edin
Instagram
Portfolio

Biz Sizi Arayalım