Hafta Hafta Gebelik Op. Dr. Meral Sönmezer

Hafta Hafta Gebelik

İnsanoğlunun dünyaya ilk adım ettiği zamanlardan beri doğum, tüm toplumlarda coşkuyla karşılanan ve kutsanan bir olgu olmuştur. Gebelik bir canlı türü için sadece üremeyi değil, yenilenmeyi canlanmayı ve nesillerin birbiri ile bütünleşmesini temsil eder.

Tarihin erken dönemlerinde kadınlar yeni bir hayat yaratma yeteneklerinden ötürü kutsal kabul edilirdi. Bu nedenle kabilelerin şifacıları da daha ziyade kadınlardı. Gebelik kadın hayatının ayrılmaz bir parçası olarak, yaşam döngüsünde bir mihenk taşı olmasına rağmen günlük hayatın içinde yaşanan fizyolojik bir dönemdir aynı zamanda.

Portfolio

Gebeliğin başlangıcından itibaren anne karnında tek bir hücre yığını olarak başlayan bebek gelişim süreci önce görüntüleme yöntemleriyle, ilerleyen haftalarda ise annenin karnında rahatlıkla hissedebileceği bebek hareketleriyle takip edilebilir hale gelir. Bu esnada annenin vücudunda da belirgin değişiklikler gözlemlenir.

Gebelik süreci temel olarak üç evreye ayrılır. İlk üç aylık dönem birinci trimester olarak da bilinir. Bebeğin anne rahmine yerleştiği dönemdir. Bu evre gelişimsel açıdan en önemli evredir zira bebeğin organ gelişiminin tohumları bu evrede atılır.

Bu nedenle annenin bu dönemde maruz kalacağı zararlı etkenler veya ilaçlar gebeliğin devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacaktır. Gebeliğin olabildiğince erken dönemde tespit edilmesi ve hatta gebe kalmadan önceki birkaç aylık dönemde gerekli tedbirlerin alınarak hazırlıklı olunması, sağlıklı bir bebek dünyaya getirme olasılığınızı artıracaktır. İkinci trimester dediğimiz ikinci üç aylık evrede bebeğin oluşmuş olan organları gelişmeye devam eder.

Anne adayı artık gebeliğe alışma sürecini tamamlamış, beşinci aydan itibaren hissetmeye başladığı bebek hareketleri ile birlikte gebeliğin keyfini çıkarmaya başlamıştır. Bu nedenle bu döneme gebeliğin balayı dönemi diyebiliriz. Son evre olan üçüncü trimester yani üçüncü üç aylık evrede anne adayını vücudu artık kendini doğuma hazırlamaya başlar. Annenin kas ve bağ dokusunda esnemeler gerçekleşirken, bebek de doğum kanalına yerleşmeye ve doğum için hazırlanmaya başlar.

Doğada tüm canlıları gebelik süresi farklıdır. İnsanda miad yani gelişimini tamamlamış bir bebeğin doğum zamanı yaklaşık 37 ile 40. haftalar arasındadır. Bu süreden önce gerçekleşen doğumlara preterm doğum, bu süreyi geçen doğumlara da postterm doğum denir.

Gebeliğin kan ile en erken tespiti BHCG dediğimiz kan testi ile döllenmeden sonraki 8-12 günler arasındadır. Bu test pozitifleşmeden gebelikten söz etmek mümkün değildir. Gebelik takipleri de BHCG testinin pozitif bulunmasıyla veya ultrasonografide gebelik kesesinin görülmesiyle başlatılır.

Bu süre yaklaşık gebeliğin dördüncü haftasına tekabül etmektedir. Gebelik haftasının hesaplanması anne adayının en son adetinin ilk günü baz alınarak yapılır. Bu nedenle gebelik ilk tespit edildiğinde yaklaşık 4-5 haftalık olmuştur.

Randevu Talep Edin

Author
Op. Dr. Meral Sönmezer

"#sağlığıngülenyüzü"

Randevu Talep Edin
Instagram
Portfolio

Biz Sizi Arayalım